Welkom in de Nederlandse winkel

  Annulering

  Herroepingsrecht voor verbruiker
  (Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid.)


  Informatie over herroeping

  Herroepingsrecht
  U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
  De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum


  - waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit genomen heeft, voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform geleverd zullen worden of zijn;

  - waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit genomen heeft, voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform geleverd zullen worden of zijn;

  - waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste stuk in bezit genomen heeft, voor zover een goed besteld heeft, dat in verschillende deelleveringen of in verschillende stukken geleverd wordt;

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (INSTAR Deutschland GmbH, Auf der Hostert 17, 65510 Hünstetten Bechtheim, Telefoonnummer: +49 6438 9198992, Telefaxnummer: +49 6438 9198699, E-mailadres: support@instar.de) met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden, telefax of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is.

  Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

  Gevolgen van herroeping

  Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft, tenzij dat u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling extra kosten voor u met zich mee.


  We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen zijn gestuurd, afhankelijk van wat eerder gebeurd is.

  U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons geïnformeerd heeft over de herroeping van dit contract, aan ons of aan INSTAR Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 12, 65510 Hünstetten, Germany terugsturen of overleveren. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor de deadline van twee weken terugstuurt.

  U draagt de directe kosten voor de terugzending van de goederen.

  U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een niet noodzakelijke omgang met u en dit na controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

  Redenen voor uitsluiting en verval

  Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten

  - voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor hun productie op basis van een individuele keuze of door de beslissing van de consument die beslissend is of die duidelijk afgestemd is op de persoonlijke behoeften van de consument;
  - voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel voorbij is;
  - voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs in het contract overeengekomen is, en die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kunnen worden en hun huidige waarde van de schommelingen in de markt afhangt, waarop de ondernemer geen controle heeft;
  - voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.

  Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij contracten

  - de levering van verzegelde goederen die omwille van gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet geschikt zijn om terug te sturen als hun verzegeling na de levering verwijderd werd;
  - voor de levering van goederen, wanneer deze na de levering op grond van hun aard onlosmakelijk met andere goederen gemengd werden;
  - voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur in een afgesloten verpakking, als de verzegeling werd verwijderd na de levering.


  ____________________________________________________________________________________
   

                                                      Standaardformulier voor herroeping

  (Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

  - Naar INSTAR Deutschland GmbH, Auf der Hostert 17, 65510 Hünstetten Bechtheim, Telefaxnummer: +49 6438 9198699, E-mailadres: support@instar.de :

  - Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/
    de levering van de volgende diensten (*)

  - Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

  - Naam van de verbruiker(s)
  - Adres van de verbruiker(s)
  - Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)
  - Datum

  (*) Schrappen wat niet van toepassing is.
  Herroepingsrecht voor verbruiker
  (Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid.)


  Informatie over herroeping

  Herroepingsrecht
  U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
  De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum dat de overeenkomst gesloten wordt.

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (INSTAR Deutschland GmbH, Auf der Hostert 17, 65510 Hünstetten Bechtheim, telefoonnummer: +49 (0) 6438 9198992, Telefax: +49 6438 9198699, E-mailadres: support@instar.de) met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden, telefax of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is.


  Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

  Gevolgen van herroeping

  Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft, tenzij dat u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling extra kosten voor u met zich mee.


  Redenen voor beëindiging

  Het herroepingsrecht verliest zijn geldigheid bij een overeenkomst door de levering van digitale inhoud dat zich niet op een fysieke informatiedrager bevindt, indien de ondernemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, nadat de verbruiker

  1. uitdrukkelijk toegestemd heeft dat de ondernemer met de uitvoering van de overeenkomst voor het verstrijken van de herroepingstermijn begint en
  2. zijn kennis daarvan bevestigt heeft dat hij door zijn toestemming bij aanvang van de uitvoering van de overeenkomst zijn herroepingsrecht verliest.


  ____________________________________________________________________________________
   

                                                      Standaardformulier voor herroeping

  (Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

  - Naar INSTAR Deutschland GmbH, Auf der Hostert 17, 65510 Hünstetten Bechtheim, Telefax: +49 6438 9198699, E-mailadres: support@instar.de

  - Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

  - Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

  - Naam van de verbruiker(s)
  - Adres van de verbruiker(s)
  - Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)
  - Datum

  (*) Schrappen wat niet van toepassing is.
  Herroepingsrecht voor verbruiker
  (Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid.)


  Informatie over herroeping

  Herroepingsrecht
  U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
  De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum dat de overeenkomst gesloten wordt.

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (INSTAR Deutschland GmbH, Auf der Hostert 17, 65510 Hünstetten Bechtheim, telefoonnummer: +49 (0) 6438 9198992, Telefax: +49 6438 9198699, E-mailadres: support@instar.de) met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden, fax of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is.


  Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

  Gevolgen van herroeping

  Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft, tenzij dat u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling extra kosten voor u met zich mee.


  Heeft u geëist dat de diensten tijdens de herroepingstermijn moeten beginnen, dan moet u ons een redelijk bedrag, dat overeenkomt met het aandeel vanaf de datum wanneer u ons van de uitoefening van het heroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst op de hoogte gebracht heeft, reeds verrichte diensten in vergelijking met de totale omvang overeenstemt met de voorziene diensten in de overeenkomst.

  Redenen voor beëindiging

  Het recht van herroeping bestaat niet bij contracten voor het verlenen van diensten in verband met recreatieve activiteiten, wanneer het contract voor de dienstverlening een specifieke datum of periode voorziet.

  Het herroepingsrecht verliest zijn geldigheid bij een overeenkomst bij het verlenen van diensten, indien de ondernemer de dienst volledig geleverd heeft en met de uitvoering van de dienst eerst begonnen is, nadat de verbruiker daartoe zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft en gelijktijdig zijn kennis daarvan bevestigd heeft, dat hij zijn herroepingsrecht verliest bij volledige nakoming van de overeenkomst door de ondernemer.


  ____________________________________________________________________________________
   

                                                      Standaardformulier voor herroeping

  (Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

  - Naar INSTAR Deutschland GmbH, Auf der Hostert 17, 65510 Hünstetten Bechtheim, Telefax: +49 6438 9198699, E-mailadres: support@instar.de

  - Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/
    de levering van de volgende diensten (*)

  - Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

  - Naam van de verbruiker(s)
  - Adres van de verbruiker(s)
  - Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)
  - Datum

  (*) Schrappen wat niet van toepassing is.